Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 15

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Alinio ei gydweithrediad datblygiad rhyngwladol gyda hawliau dynol trwy:

(a) asesu effeithiau hawliau dynol posibl prosiectau datblygiad rhyngwladol cyn rhoi caniatâd iddynt;

(b) monitro unrhyw effeithiau o brosiectau datblygiad rhyngwladol, a gweithredu pan fydd angen;

(c) sicrhau y gall pobl sydd wedi eu heffeithio gan brosiectau o’r fath yn gallu cwyno os tramgwyddir ar eu hawliau economaidd, cymdeithasol neu ddiwylliannol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee calls upon the State party to adopt a human rights-based approach in its international development cooperation by:

(a) Undertaking a systematic and independent human rights impact assessment prior to decision-making on development cooperation projects.

(b) Establishing an effective monitoring mechanism to regularly assess the human rights impact of its policies and projects in the receiving countries and to take remedial measures when required.

(c) Ensuring that there is an accessible complaint mechanism for violations of economic, social and cultural rights in the receiving countries embedded in the framework for development cooperation projects.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

2 (implementation of the Convention), 11 (adequate standard of living), 23 (international cooperation)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019