Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 141 ganlyniadau

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.44

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.42

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote'). Ratify the Council...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.54

Dylai'r llywodraeth: Cydweithredu gyda mecanweithiau hawliau dynol rhyngwladol." Pursue cooperation with the international human rights mechanisms (Côte...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.41

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig. Consider ratifying the ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.40

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig." Ratify the ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.39

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 169 ar Bobl Frodorol a Llwythol yn brydlon. Ratify promptly the Indigenous and Tribal...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.38

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Continue its work on accession to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.37

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol." Continue considering adhering to the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.36

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Consider ratification of the International Convention for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.35

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol i ddangos ymroddiad i daclo'r mater hwn. Ratify...

Argymhelliad CU