Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 596 results

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.183

Dylai'r llywodraeth: Trechu trais yn erbyn menywod a merched, yn arbennig trais domestig. Combat violence against women and girls, in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.153

Dylai'r llywodraeth: Ystyried alinio ei gyfraith atebolrwydd troseddol corfforaethol gyda chyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau bod cwmnïau yn y Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: (a) Terfynu defnydd o ataliad am resymau yn ymwneud ag anabledd. Atal defnydd o arfau Taser yn erbyn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.150

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw cyfreithiau gwyliadwriaeth yn tramgwyddo ar yr hawl i breifatrwydd, agosatrwydd a rhyddid mynegiant. Ensure that...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.184

Dylai'r llywodraeth: Parhau i daclo gwahaniaethu a thrais yn erbyn menywod a merched. Continue efforts to combat discrimination on any...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.155

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i ddychwelyd cyllid anghyfreithiol ac elw o lygredd i’w gwledydd tarddiad. Cydweithredu gyda gwladwriaethau eraill...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.185

Dylai'r llywodraeth: Parhau gydag ymdrechion i daclo trais domestig ar draws y Deyrnas Unedig. Continue its positive efforts to reduce...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.151

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid y Ddeddf Grymoedd Ymchwilio 2016 i amddiffyn yr hawl i breifatrwydd. Gwahardd gwyliadwriaeth torfol a chasglu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.149

Dylai'r llywodraeth: Alinio'r holl gyfreithiau gwyliadwriaeth gyda safonau hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau bod gwyliadwriaeth cyfathrebiadau yn angenrheidiol a chymesur. Bring...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.157

Dylai'r llywodraeth: Parhau i drafod materion cyfiawnder trosiannol yng Gogledd Iwerddon, ac i roi elfennau trosiannol Cytundeb Tŷ Stormont ar...

Argymhelliad CU