Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 16 results

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod llywodraethau Gogledd Iwerddon a Chymru yn adolygu effaith pwerau stopio a chwilio yn rheolaidd ar bobl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 29

Dylai'r llywodraeth: Ymchwilio i'r nifer anghymesur o bobl dduon a phobl o leiafrifoedd ethnig o fewn y system cyfiawnder trosedd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.134

Dylai'r llywodraeth: Hyfforddi swyddogion cyhoeddus (yn arbennig yr heddlu a'r fyddin) ar hawliau dynol, yn cynnwys defnyddio grym gormodol. Train...

Argymhelliad CU

Plismona – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, cafodd Deddf Ffynonellau Cuddwybodaeth Ddynol (Ymddygiad Troseddol) 2021 gydsyniad brenhinol. Mae'n...

Camau llywodraeth

Plismona – asesiad Llywodraeth y DU

Mae plismona yng Nghymru a Lloegr wedi cyfrannu at gam yn ôl mewn mesurau i ddiogelu hawliau dynol rhai grwpiau....

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Plismona – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU