Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 105 results

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 9

Dylai Llywodraeth: (a) Cymryd camau i ymgorffori’r CRC yn llawn i gyfreithiau cenedlaethol yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Tiriogaethau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 8

Dylai Llywodraeth: (a) Cymryd camau i ymgorffori’r CRC yn llawn i gyfreithiau cenedlaethol yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Tiriogaethau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 7

Dylai Tiriogaethau Tramor a Thiriogaethau Dibynnol ar y Goron ystyried cael gwared ar eu cymalau cadw i erthyglau 22, 32...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 6

Sicrhau bod yr hawliau plant a amlinellir yn y CRC a’i brotocolau yn dod yn realiti pan weithredir Agenda Datblygu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 29

Dylai Llywodraeth: (a) Gwneud mwy i sicrhau bod plant difreintiedig a phlant yn y Tiriogaethau Tramor yn medru fforddio mynd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 9

Dylai'r Llywodraeth: Sicrhau cyllid priodol, amserlenni clir a monitro cynlluniau gweithredu a strategaethau 'Working Together, Achieving More', a 'Programme for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 23

Dylai'r Llywodraeth: Mynd i’r afael ar frys ag ‘anoddefgarwch plentyndod’ ac agweddau negyddol y cyhoedd tuag at blant, yn enwedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 48

Government should: (a) Cyflwyno a chyllido strategaeth er mwyn sicrhau hawl plant i orffwys, difyrrwch a hamdden; (b) Gwneud hawl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 60

Dylai Llywodraeth: Cymryd camau er mwyn rhoi’r holl argymhellion ar waith yn llawn, a rhannu fersiwn plentyn-gyfeillgar ohonynt yn eang...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 59

Gweithio gyda Chyngor Ewrop er mwyn rhoi’r CRC a hawliau dynol eraill ar waith. The Committee recommends that the State...

Argymhelliad CU