Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 23

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth: Mynd i’r afael ar frys ag ‘anoddefgarwch plentyndod’ ac agweddau negyddol y cyhoedd tuag at blant, yn enwedig pobl ifanc yn eu harddegau, yn y gymdeithas a’r cyfryngau.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

23. The Committee recalls its previous recommendation that the State party take urgent measures to address the “intolerance of childhood” and general negative public attitude towards children, especially adolescents, within society, including in the media.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

2 (without discrimination)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022