Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 35 results

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 28

Dylai'r llywodraeth: Ymgysylltu gyda’r cyfryngau i ddiddymu delweddau sy'n stereoteipio neu wrthrychu menywod, cymryd camau i ddileu ystrydebau negyddol a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 42

Dylai'r llywodraeth: (a) Neud mwy i annog merched i astudio pynciau a chyrsiau nad ydynt yn draddodiadol mewn gwyddoniaeth, technoleg,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 26

Dylai'r llywodraeth: Dosbarthu'r ICCPR, adroddiad gwladwriaeth y Deyrnas Unedig ac argymhellion y Cenhedloedd Unedig yn eang. he State party should...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 10

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i atal a rhoi terfyn ar hiliaeth a senoffobia, yn cynnwys yn y cyfryngau ac ar...

Argymhelliad CU

Addysg, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth mewn perthynas â hawliau dynol – asesiad Llywodraeth Cymru

Gwnaed nifer o newidiadau deddfwriaethol a newidiadau polisi i gynyddu addysg ac ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig