Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 39

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Wella hyfforddiant ar gyfer swyddogion y llywodraeth sy’n gwneud penderfyniadau am ddiffyg gwladwriaeth. Cyflawni adolygiadau rheolaidd o berfformiad y swyddogion.

(b) Cryfhau’r prosesau ar gyfer nodi ac atgyfeirio pobl heb wladwriaeth.

(c) Ei gwneud yn haws i bobl sy’n gwneud honiadau o ddiffyg gwladwriaeth i gael mynediad at gymorth cyfreithiol ac i sicrhau y gallant apelio penderfyniadau negyddol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should:

(a) Improve the training provided to officials responsible for making statelessness determinations and carry out regular reviews of their performance.

(b) Strengthen identification and referral mechanisms for stateless persons.

(c) Facilitate access to legal aid for individuals making statelessness claims and ensure that applicants are able to appeal negative decisions.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

11 (review of detention procedures), 16 (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019