Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 63

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gynyddu ymdrechion i ymchwilio i droseddau casineb honedig ac i erlyn dioddefwyr. Dylai’r ymdrechion hyn gynnwys gwella hyfforddiant i’r heddlu am droseddau casineb a gwella’r modd mae’r heddlu yn trin adroddiadau o droseddau casineb.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should strengthen its efforts to investigate alleged hate crimes and prosecute perpetrators, including by improving hate crimes training for the police and improving their initial handling of hate crimes reports.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

16 (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019