Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 31 results

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 9

Dylai'r llywodraeth: Datblygu cynllun gweithredu mesuradwy i wella bywydau pobl anabl ar draws y Deyrnas Unedig. The Committee recommends that...

Argymhelliad CU

Addysg gynhwysol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei Strategaeth Anabledd Cenedlaethol, a wnaeth ymrwymiadau...

Camau llywodraeth

Cyrhaeddiad addysgol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Fe wnaeth Llywodraeth DU ailgychwyn y defnydd o arholiadau ysgolion yn haf 2002, gyda byrddau...

Camau llywodraeth

Cydweithio rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Rhwng mis Mai a mis Awst 2022, cyflwynodd Llywodraeth y DU sawl adroddiad i’r Cenhedloedd...

Camau llywodraeth

Addysg, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth mewn perthynas â hawliau dynol – asesiad Llywodraeth Cymru

Gwnaed nifer o newidiadau deddfwriaethol a newidiadau polisi i gynyddu addysg ac ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Addysg, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth mewn perthynas â hawliau dynol – asesiad Llywodraeth y DU

Er y gall cyflwyno addysg rhyw a pherthnasoedd (RSE) orfodol greu cyfleoedd pellach i ysgolion addysgu plant am hawliau dynol,...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Addysg, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth mewn perthynas â hawliau dynol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Hydref 2020, diweddarodd Llywodraeth y DU y safonau i benaethiaid, sy'n gosod disgwyliadau...

Camau llywodraeth

Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi deddfu i wneud addysg cydberthynas a rhywioldeb yn elfen statudol o'r cwricwlwm newydd – gan sicrhau...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – asesiad Llywodraeth y DU

Croesewir canllawiau newydd Llywodraeth y DU ar addysg rhyw a pherthnasoedd ac addysg iechyd, ynghyd â chamau gweithredu a gymerwyd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Gorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ddrafft diwygiedig o'i chanllawiau statudol ar gyfer...

Camau llywodraeth