Gwaharddiadau o ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU:

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU parthed gwaharddiadau ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’.

Camau Gweithredu Llywodraeth Cymru: Mae Addysg wedi ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru parthed gwaharddiadau ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’. Mae’r rhestr hon yn grynodeb o brif gamau gweithredu ac ni fwriedir iddi fod yn hollgynhwysfawr.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 10/12/2022