Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 75

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i orffwys, hamdden, chwarae a bywyd diwylliannol, sicrhau bod gan bob plentyn fynediad at weithgareddau chwarae a hamdden diogel. (b) Darparu plant, yn arbennig y rhai o gefndiroedd difreintiedig a phlant anabl, gyda llefydd chwarae diogel, a sicrhau eu bod yn hygyrch ar drafnidiaeth gyhoeddus. (c) Cynnwys plant yn y broses o greu a monitro polisïau a gweithgareddau ar chwarae a hamdden yn lleol a chenedlaethol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

With reference to its general comment No. 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts, the Committee recommends that the State party, including the governments of the devolved administrations: (a) Strengthen its efforts to guarantee the right of the child to rest and leisure and to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child, including by adopting and implementing play and leisure policies with sufficient and sustainable resources; (b) Provide children, including those with disabilities and children in marginalized and disadvantaged situations, with safe, accessible, inclusive and smoking-free spaces for play and socialization and public transport to access such spaces; (c) Fully involve children in planning, designing and monitoring the implementation of play policies and activities relevant to play and leisure, at the community, local and national levels.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

31 (leisure, play and culture)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 15/03/2022