Cyrhaeddiad addysgol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU:

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU parthed cyrhaeddiad addysgol.

Camau gweithredu Llywodraeth Cymru: Mae addysg wedi ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU parthed cyrhaeddiad addysgol. Mae’r rhestr hon yn grynodeb o’r prif gamau gweithredu ac ni fwriedir iddi fod yn hollgynhwysfawr.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 10/12/2022