Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 64

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Lleihau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg, yn arbennig ymysg plant o deuluoedd incwm isel.

Gweithredu ymhellach i osgoi gwahanu myfyrwyr yn seiliedig ar grefydd, tarddiad cenedlaethol neu gymdeithasol a chefndir economaidd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party take all necessary measures to reduce the attainment gaps, particularly among children belonging to low-income families, including by reconsidering the austerity programmes adopted and effectively implementing measures aimed at reducing de facto discrimination and segregation of students based on their religion, national or social origin, as well as their economic background.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

13 (education)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022