Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 25 results

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 83

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau bod pawb dan 18 yn cael eu diogelu rhag puteinio, pornograffi a masnachu mewn pobl. Sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 79

Dylai Llywodraeth: Alinio systemau cyfiawnder ieuenctid y DU yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig a: (a) Cynyddu oedran cyfrifoldeb...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 61

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu data ar iechyd meddwl plant, gan dalu sylw arbennig i blant mewn sefyllfaoedd bregus. (b) Ariannu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 40

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i ryddid rhag pob math o drais. (a) Gwahardd defnydd...

Argymhelliad CU

Cyfiawnder ieuenctid – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar gyfiawnder...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU