Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 7 results

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: (a) Datblygu strategaeth (mewn ymgynghoriad gyda chymunedau Sipsiwn, Teithwyr a Roma) i ddelio gyda'r heriau maent yn wynebu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 35

Dylai'r Llywodraeth: (a) Cymryd camau pellach i derfynu bwlio ac aflonyddu hiliol mewn ysgolion. Gwneud i ysgolion gasglu data ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 75

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i orffwys, hamdden, chwarae a bywyd diwylliannol,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 73

Dylai'r Llywodraeth: (a) Gweithredu i leihau effaith cefndir cymdeithasol neu anableddau ar gyflawniadau plant yn yr ysgol. Gwarantu’r hawl i...

Argymhelliad CU

Gwaharddiadau o ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Medi 2022, daeth canllawiau diwygiedig yr Adran Addysg (DfE) ar ymddygiad mewn ysgolion...

Camau llywodraeth

Gwaharddiadau o ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – asesu Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd camau sydd i’w croesawu er mwyn mynd i’r afael â bylchau yn y polisi...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Gwaharddiadau o ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – asesu Llywodraeth Cymru

Tra bod Llywodraeth Cymru wedi diweddaru eu canllawiau ar y gweithdrefnau ar gyfer gwaharddiadau ysgol, nid chafwyd unrhyw welliannau cyfreithiol...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd