Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 122 results

Confensiwn ar Ddileu Pob Math o Wahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW)

Mae CEDAW yn gyfamod hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 1979. Fe gadarnhaodd (cytuno i ddilyn) y Deyrnas Unedig CEDAW...

Cytuniad y CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: (a) Terfynu defnydd o ataliad am resymau yn ymwneud ag anabledd. Atal defnydd o arfau Taser yn erbyn...

Argymhelliad CU

Mynediad at ofal iechyd – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yr Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd...

Camau llywodraeth

Casglu a chofnodi data – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, cynhaliwyd y cyfrifiad ar gyfer Cymru a Lloegr gan ddilyn dull...

Camau llywodraeth

Casglu a chofnodi data – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno mesurau amrywiol i wella'r ffordd y cesglir data cydraddoldeb, gyda chamau penodol i wella...

Asesiad cynnydd Elfen o gynnydd

Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – asesiad Llywodraeth y DU

Croesewir canllawiau newydd Llywodraeth y DU ar addysg rhyw a pherthnasoedd ac addysg iechyd, ynghyd â chamau gweithredu a gymerwyd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Gofal cymdeithasol – asesiad Llywodraeth Cymru

Rydym wedi gweld rhai diwygiadau i'w croesawu yn y fframwaith polisi a chyfreithiol ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru yn...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Gofal cymdeithasol – asesiad Llywodraeth y DU

Ymysg galw cynyddol a chyfyngiadau cyllid, roedd mwy o bobl ddim yn derbyn gofal yn y blynyddoedd cyn y pandemig...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Gofal cymdeithasol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig drefniadau cyllido newydd ar gyfer iechyd a...

Camau llywodraeth

Byw’n annibynnol – asesiad Llywodraeth Cymru

Croesewir newidiadau i fframwaith cyfreithiol a pholisi ym meysydd trafnidiaeth, tai a gofal cymdeithasol, a chynllun gweithredu wedi ei ddiweddaru...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig