Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 38 results

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 9

Dylai'r llywodraeth: Datblygu cynllun gweithredu mesuradwy i wella bywydau pobl anabl ar draws y Deyrnas Unedig. The Committee recommends that...

Argymhelliad CU

Byw’n annibynnol – asesiad Llywodraeth Cymru

Croesewir newidiadau i fframwaith cyfreithiol a pholisi ym meysydd trafnidiaeth, tai a gofal cymdeithasol, a chynllun gweithredu wedi ei ddiweddaru...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.192

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu tlodi plant. Asesu effeithiau diwygio lles ar blant o deuluoedd difreintiedig. Increase government...

Argymhelliad CU

Safon byw a thlodi digonol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei bapur gwyrdd iechyd ac anabledd i...

Camau llywodraeth

Safon byw a thlodi digonol – asesiad Llywodraeth y DU

Er bod cyfraddau tlodi cymharol wedi parhau’n sefydlog ar gyfer oedolion oed gwaith, mae’r nifer o blant yn byw mewn...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Safon byw a thlodi digonol– asesiad Llywodraeth Cymru

Mae gan Gymru y lefelau uchaf o dlodi yn y Deyrnas Unedig, heb unrhyw welliannau arwyddocaol yn neilliannau pobl yn...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Byw’n annibynnol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig drefniadau cyllid newydd arwyddocaol ar gyfer iechyd...

Camau llywodraeth

Byw’n annibynnol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae yna rwystrau cyson yn effeithio ar hawl pobl anabl i fyw'n annibynnol yn rhan o’r gymuned. Mae Llywodraeth y...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Nawdd cymdeithasol (budd-daliadau lles) – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, cafodd rheoliadau eu pasio i gyflwyno dull amlsianel newydd o gynnal...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.168

Dylai'r llywodraeth: Datblygu strategaethau i drechu tlodi oddeutu pedwar miliwn o blant, fel yr amlygwyd mewn adroddiadau cysgodol i'r UPR....

Argymhelliad CU