Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 29

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Cynhyrchu cynllun trylwyr i leihau’r risg o drychinebau. Datblygu strategaethau i sicrhau y gall pobl anabl gael mynediad at gefnogaeth argyfwng.

(b) Sicrhau bod anabledd yn ystyriaeth ar bob adeg wrth ymateb i argyfwng dyngarol.

(c) Datblygu systemau gwybodaeth a rhybudd hygyrch i’w defnyddio mewn argyfyngau dyngarol.

(d) Sicrhau bod sefydliadau pobl anabl yn chwarae rhan weithredol wrth baratoi ar gyfer argyfyngau.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party:

(a) Adopt a comprehensive disaster risk reduction plan and strategies that provide for accessibility and inclusion of persons with disabilities in all situations of risk, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, in close consultation with organizations of persons with disabilities.

(b) Mainstream disability in all humanitarian aid channels and involve organizations of persons with disabilities in setting priorities on aid distribution in the context of risk and humanitarian emergencies, paying attention to the Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action.

(c) Develop information and warning systems in humanitarian emergencies that are accessible for all persons with disabilities.

(d) Ensure that organizations of persons with disabilities participate in resilience teams at the local level and have an active role in advising on and formulating policies and guidelines regarding disaster preparedness and planning.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

11 (situations of risk and humanitarian emergencies)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2019