Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 55 results

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 85

"Dylai'r Llywodraeth: (a) Ystyried codi uchafswm oed recriwtio i fyddin y Deyrnas Unedig i 18. (b) Atal targedu a recriwtio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 87

"Dylai'r Llywodraeth: Rhoi argymhelliad blaenorol y Cenhedloedd Unedig ar waith ar filwyr sy'n blant sydd wedi eu cipio i bawb...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 88

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i'r CRC ar weithdrefn gwyno i ganiatáu i blant sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar eu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 90

Dylai'r Llywodraeth: Gweithio gyda Chyngor Ewrop i wneud y CRC a chyfamodau hawliau dynol eraill yn realiti gartref a thramor....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 55

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau yr hysbysir awdurdodau diogelu plant pan fydd rhiant yn cael ei garcharu, er mwyn atal gadael...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 91

Dylai'r Llywodraeth: Cymryd camau i weithredu'r argymhellion hyn. Darparu adroddiadau gwladwriaeth i’r Cenhedloedd Unedig yn y dyfodol ar gael yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 92

Dylai'r Llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 14 Ionawr 2022. The Committee invites the State...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 93

Dylai'r Llywodraeth: Diweddaru e ddogfen craidd cyffredin i'r Cenhedloedd Unedig. The Committee also invites the State party to submit an...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 67

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu data ar faeth plant (yn cynnwys ar fwydo ar y fron a phroblemau pwysau) i nodi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 69

Dylai'r Llywodraeth: (a) Creu deddfau a darparu cyllid digonol ar gyfer camau i gwtogi llygredd aer. (b) Gwneud hawliau plant...

Argymhelliad CU