Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 85

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

“Dylai’r Llywodraeth:

(a) Ystyried codi uchafswm oed recriwtio i fyddin y Deyrnas Unedig i 18.

(b) Atal targedu a recriwtio rhai dan 18 i’r lluoedd arfog. Cyfyngu mynediad i’r ysgol i recriwtwyr y fyddin.

(c) Gwneud mwy i sicrhau bod recriwtio rhai dan 18 yn gwbl wirfoddol, ac yn seiliedig ar gydsyniad llawn y sawl sy’n cael ei recriwtio a rhieni/gwarchodwyr. Sicrhau nad yw recriwtio yn effeithio’n andwyol ar blant o leiafrifoedd ethnig neu teuluoedd i incwm isel.

(d) Sicrhau nad yw’r isafswm cyfnod gwasanaeth ar gyfer plant yn fwy nag ar gyfer oedolion wedi eu recriwtio.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party:

(a) Consider reviewing its position and raise the minimum age for recruitment into the armed forces to 18 years in order to promote the protection of children through an overall higher legal standard;

(b) Reconsider its active policy of recruitment of children into the armed forces and ensure that recruitment practices do not actively target persons under the age of 18 and ensure that military recruiters’ access to school be strictly limited;

(c) In recruiting persons under the age of 18, strengthen its safeguards required by article 3 of the Optional Protocol, in order to ensure that the recruitment is genuinely voluntary and based on fully informed consent of the recruit and their parents and legal guardians, and ensure that recruitment does not have a discriminatory impact on children of ethnic minorities and low-income families;

(d) Ensure that the minimum period of service applied to children who enlist into the army is no longer than that applied to adult recruits.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

38 (war and armed conflicts – see ‘Optional protocols’)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 15/03/2022