Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 33 results

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 55

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod gweithwyr achos yn ystyried datganiadau gan weithwyr iechyd am ddioddefwyr artaith a phobl eraill sydd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 53

Dylai'r llywodraeth: (a) Ddarparu'r CU â data manwl ar geisiadau lloches sy’n ymwneud â hawliadau o artaith a chanlyniadau hawliadau...

Argymhelliad CU

Mewnfudo – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU