Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.223

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Gweithredu i sicrhau bod plant digwmni sy’n ffoaduriaid neu wedi eu hadsefydlu yn y Deyrnas Unedig yn gallu cael eu haduno gyda’u teuluoedd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take the necessary measures to guarantee the exercise of the right to family reunification of unaccompanied children recognized as refugees or resettled (Argentina).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022