Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 39

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gosod terfyn amser cyfreithiol ar gadw mewnfudwyr yn y ddalfa. Sicrhau mai dim ond pan fetho popeth arall y defnyddir carcharu, a chymryd camau pellach i derfynu carcharu plant. Sicrhau mynediad effeithiol at gyfiawnder, yn cynnwys cymorth cyfreithiol, ar gyfer pobl wedi eu carcharu fel mewnfudwyr. Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar wahaniaethu yn erbyn rhai nad ydynt yn ddinasyddion.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Recalling its general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens, the Committee recommends that the State party establish a statutory time limit on the duration of immigration detention and ensure that detention is used as a measure of last resort, and take further steps to end the immigration detention of children. The State party should also ensure that individuals who are held in immigration detention facilities have effective access to justice, including legal aid.

Dyddiad archwiliad y CU

02/10/2016

Rhif erthygl y CU

2 (general obligations), Article 5 (prohibition of racial discrimination; equal enjoyment of rights), 6 (remedies)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019