Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.224

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Rhoi argymhellion Gweithgor y Cenhedloedd Unedig ar Garchariad Mympwyol a’r Pwyllgor Hawliau Dynol ar waith parthed carcharu ceiswyr lloches. Gwarantu’r hawl i geiswyr lloches wedi eu carcharu gael rhyddid symudiad, ac i gael mynediad prydlon i gefnogaeth feddygol a chyfreithiol annibynnol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Implement the recommendations of the Working Group on Arbitrary Detention and the Human Rights Committee regarding the detention of asylum seekers, including political asylum, and guarantee the full enjoyment of their right to freedom of movement and full and immediate access to independent medical personnel and legal representation (Ecuador).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/05/2022