Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.219

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Fel gwledydd Ewropeaidd eraill, cyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Sicrhau nad yw plant yn cael eu carcharu.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Like other European countries, set a statutory time limit for immigration detention and ensure that children are not subjected to such detention (Bangladesh).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022