Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 37 o ganlyniadau

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.184

Dylai'r llywodraeth: Parhau i daclo gwahaniaethu a thrais yn erbyn menywod a merched. Continue efforts to combat discrimination on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 46

Dylai'r llywodraeth: Darparu gwybodaeth ar effaith y strategaeth genedlaethol ar drais seiliedig ar ryw (yn benodol parthed trais yn...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.188

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau cyfreithiau parthed priodas dan orfod ac anffurfio organau cenhedlu menywod. Strengthen its legislative framework by including...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.83

Dylai'r llywodraeth: Gorfodi cyfreithiau ar gydraddoldeb a pheidio gwahaniaethu a therfynu rhagfarn, senoffobia a thrais yn erbyn menywod a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 43

Dylai'r Llywodraeth: (a) Adolygu'r Ddeddf Plant a Phobl Ifanc (1933) i amddiffyn rhai dan 18 rhag cam-drin ac esgeuluso...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 45

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu a chyhoeddi data dadelfenedig ar gamfanteisio ar a cham-drin plant. Gwneud adrodd ar gamfanteisio a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 47

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar arferion niweidiol, sicrhau bod priodas unigolion 16 a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 83

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau bod pawb dan 18 yn cael eu diogelu rhag puteinio, pornograffi a masnachu mewn pobl....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 41

Dylai'r llywodraeth: (a) Weithredu Cytundeb Stormont House ar fyrder, a gafodd ei fabwysiadu gan Lywodraethau Prydain ac Iwerddon a...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.186

Dylai'r llywodraeth: Taclo trais yn erbyn menywod. Cymryd camau pellach i drechu camfanteisio’n rhywiol a throseddau rhywiol yn erbyn...

Argymhelliad CU