Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.187

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i daclo trais domestig. Cymryd camau pellach i amddiffyn plant rhag effeithiau negyddol trais domestig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Step up its efforts in fighting domestic violence and take measures to prevent secondary victimization and the negative impact of domestic violence on children (Czechia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022