Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 11 o ganlyniadau

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.170

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod y gyfraith erthylu yng Gogledd Iwerddon yn unol â hawliau dynol rhyngwladol. Dad-droseddoli erthylu a...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.171

Dylai'r llywodraeth: Darparu gofal iechyd atgynhyrchiol ar gyfer pob menyw a merch, yn unol â CEDAW. Government should: Provide...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.172

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod y gyfraith erthylu yng Gogledd Iwerddon yn unol â hawliau dynol rhyngwladol. Dad-droseddoli erthylu a...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.173

Dylai'r llywodraeth: Annog Gogledd Iwerddon i alinio ei gyfraith ar wasanaethau a hawliau iechyd rhywiol ac atgynhyrchiol gyda gweddill...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 55

Gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i: (a) Datblygu cynllun gweithredu wedi ei ariannu'n llawn i wella mynediad pobl anabl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 65

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sefydlu polisi iechyd rhywiol ac atgynhyrchiol cynhwysfawr ar gyfer rhai yn eu harddegau, yn canolbwyntio ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 13

Dylai'r llywodraeth: Diwygio ei gyfraith erthylu. Gwarantu hawl menywod i ymreolaeth atgynhyrchiol a rhywiol heb gyfreithloni erthylu detholus oherwydd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 47

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod pob menyw a merch yn y Deyrnas Unedig, yn cynnwys Gogledd Iwerddon, yn gallu cael...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 48

Dylai'r llywodraeth: Weithredu argymhellion blaenorol y Pwyllgor ar gyfraith erthylu yng Ngogledd Iwerddon, yn unol â darpariaethau yn y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 17

Dylai'r llywodraeth: Diwygio cyfreithiau erthylu ar fyrder yng Gogledd Iwerddon. Ymestyn eithriadau i’r gwaharddiad erthylu mewn achosion o drais,...

Argymhelliad CU