Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 13 results

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.130

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau pan ddefnyddir grym yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth ei fod yn parchu Siarter y Cenhedloedd Unedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.131

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod y mesur gwrth eithafiaeth arfaethedig yn alinio gyda chyfraith rhyngwladol ac nad yw'n dethol sefydliadau penodol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.62

Dylai'r llywodraeth: Alinio cyfreithiau a pholisïau gyda chyfraith a safonau hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys yn y frwydr yn erbyn...

Argymhelliad CU