Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.131

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau bod y mesur gwrth eithafiaeth arfaethedig yn alinio gyda chyfraith rhyngwladol ac nad yw’n dethol sefydliadau penodol yn seiliedig ar dybiaethau ystrydebol ynghylch crefydd neu hil.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ensure that the planned counter-extremism bill is in compliance with international law and does not single out certain organizations on the stereotypical assumption, based on general characteristics such as religion and the predominant race of the membership of the organization (State of Palestine).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022