Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.130

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau pan ddefnyddir grym yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth ei fod yn parchu Siarter y Cenhedloedd Unedig a chyfraith hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys yr egwyddorion o angen a chymesuredd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

In the context of the fight against terrorism, that the use of force be in line with the United Nations Charter and international human rights law and with due respect for the necessity and proportionality criteria (Peru).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022