Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 10 results

Sefydliadau cyfiawnder troseddol – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar sefydliadau cyfiawnder...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar fasnachu mewn pobl a chaethwasiaeth...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Troseddau casineb a llefaru casineb – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar droseddau casineb a llefaru...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Cam-drin hawliau dynol dramor – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar gamdriniaethau hawliau dynol...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Cydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar gydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys mecanweithiau hawliau...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Cyfiawnder ieuenctid – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar gyfiawnder...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Gwrthderfysgaeth – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Plismona – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Nawdd cymdeithasol (budd-daliadau lles) – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar nawdd cymdeithasol (budd-daliadau...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Gwahanu galwedigaethol – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar gwahanu...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU