Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 144 results

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 15

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu lluosog a chroestoriadol, yn cynnwys ar sail statws ymfudo, ffoadur neu arall....

Argymhelliad CU

Mynediad at ofal iechyd – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae yna dystiolaeth bod grwpiau penodol yn profi anghydraddoldeb parhaus o ran mynediad i ofal iechyd yng Nghymru, ond mae...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Safon byw a thlodi digonol– asesiad Llywodraeth Cymru

Mae gan Gymru y lefelau uchaf o dlodi yn y Deyrnas Unedig, heb unrhyw welliannau arwyddocaol yn neilliannau pobl yn...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Amodau gwaith cyfiawn a theg – Gweithredu gan y Llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig Yng Ngorffennaf 2021, ymatebodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ymgynghoriad y Pwyllgor Dethol Menywod...

Camau llywodraeth

Amodau gwaith cyfiawn a theg – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwneud ymrwymiadau i sicrhau amodau teg yn y gwaith, gan gynnwys i daclo aflonyddu...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Amodau gwaith cyfiawn a theg – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae cyflogaeth yn bennaf yn fater a gadwyd yn ôl, sy'n cyfyngu ar y camau y gall Llywodraeth Cymru gymryd....

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Mynediad at ofal iechyd – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yr Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd...

Camau llywodraeth

Mynediad at ofal iechyd – asesiad Llywodraeth y DU

Mae rhestrau aros hirach nag erioed ac amserau aros sy'n gwaethygu gyda'r GIG ers cyn y pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Cam-drin hawliau dynol dramor – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Ebrill 2021, pasiodd Senedd y DUDeddf Gweithrediadau Tramor (Personél Gwasanaeth a Chyn-filwyr), a...

Camau llywodraeth

Cadw oherwydd iechyd meddwl – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Public Health England ganllaw wedi'i ddiweddaru ar atal lledaeniad coronafeirws (COVID-19)...

Camau llywodraeth