Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – Gweithredu’r llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar aflonyddu a bwlio mewn ysgolion.

Camau gweithredu Llywodraeth Cymru

Mae polisi addysg wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cymru.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar aflonyddu a bwlio mewn ysgolion.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021