Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 37 results

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 15

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu lluosog a chroestoriadol, yn cynnwys ar sail statws ymfudo, ffoadur neu arall....

Argymhelliad CU

Plismona – asesiad Llywodraeth y DU

Mae plismona yng Nghymru a Lloegr wedi cyfrannu at gam yn ôl mewn mesurau i ddiogelu hawliau dynol rhai grwpiau....

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Casglu a chofnodi data – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, cynhaliwyd y cyfrifiad ar gyfer Cymru a Lloegr gan ddilyn dull...

Camau llywodraeth

Fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Yn ei chyllideb ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y DU fesurau i fynd i'r...

Camau llywodraeth

Gwahanu galwedigaethol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, fel rhan o'i chynllun Ailgodi’n Gryfach ar gyfer twf a Chyllideb...

Camau llywodraeth

Gwahanu galwedigaethol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno rhai mesurau i gynyddu cyflogaeth rhai grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys mewn...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Trais, camdriniaeth ac esgeulustod, a chamfanteisio’n rhywiol ar blant – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd rhai camau deddfwriaethol a pholisi cadarnhaol, gan gynnwys amrywiaeth o gamau i fynd i'r afael...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd rhai camau gweithredu gyda'r nod o gryfhau fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd sy'n ymwneud...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Trais, camdriniaeth ac esgeulustod, a chamfanteisio’n rhywiol ar blant – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd rhai camau deddfwriaethol a pholisi i ymdrin ag agweddau ar drais, camdriniaeth ac esgeulustod,...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – asesiad Llywodraeth y DU

Croesewir canllawiau newydd Llywodraeth y DU ar addysg rhyw a pherthnasoedd ac addysg iechyd, ynghyd â chamau gweithredu a gymerwyd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig