Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 37 results

Sefydliadau cyfiawnder troseddol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig bolisi newydd i gefnogi anghenion menywod amenedigol...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 65

Dylai'r llywodraeth: Cynyddu argaeledd data o safon wedi ei ddadelfennu yn ôl: incwm, rhyw, oed, rhywedd, hil, tarddiad ethnig, statws...

Argymhelliad CU

Cyfiawnder ieuenctid – asesu Llywodraeth y DU

Rydym yn croesawu’r gostyngiad yn y nifer o blant yn y ddalfa yn ystod y blynyddoedd diwethaf, tuedd a gyflymodd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Cyrhaeddiad addysgol – asesu Llywodraeth Cymru

Mae mesur newidiadau mewn cyrhaeddiad yn anoddach yn sgil effaith pandemig y coronafeirws (COVID-19) ar ddulliau asesu a dyfarnu graddau....

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Iechyd meddwl – asesu Llywodraeth y DU

Mae diwygiadau polisi a chynnydd mewn buddsoddiad mewn gwasanaethau iechyd meddwl wedi gwella mynediad i gefnogaeth a thriniaeth. Fodd bynnag,...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Gwaharddiadau o ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – asesu Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd camau sydd i’w croesawu er mwyn mynd i’r afael â bylchau yn y polisi...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Troseddau casineb ac iaith casineb – asesu Llywodraeth y DU

Fe gynyddodd y nifer o droseddau casineb a gofnodwyd rhwng mis Mawrth 2021 a mis Mawrth 2022, er i ddata...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 15

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu lluosog a chroestoriadol, yn cynnwys ar sail statws ymfudo, ffoadur neu arall....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 38

Dylai'r Llywodraeth: (a) Gwahardd gwiriadau stopio a chwilio anstatudol yn erbyn plant. (b) Sicrhau bod gwiriadau stopio a chwilio statudol...

Argymhelliad CU

Masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd camau pwysig i gael gwared ar, ac ehangu dealltwriaeth o, gaethwasiaeth fodern a masnachu...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig