Polisi Cwcis

Ffeil fechan yw cwci yr ydym yn ei storio ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth ar sut rydych yn defnyddio’n gwefan.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddiweddaru a gwella’r wefan ar sail eich anghenion.

Ni ddefnyddir y cwcis hyn i’ch adnabod yn bersonol.

Efallai byddwch yn gwrthod derbyn cwcis drwy weithredu gosodiad ar eich porwr gwefan. Gweler y cyfan am gwcis gwefan (yn agor mewn ffenestr newydd) i ganfod mwy am sut i analluogi cwcis.

Y cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon yw:

Gwasanaeth Cwcis Ar gyfer beth yw hwn? Canfod rhagor
Ein neges agoriadol EU_COOKIE_LAW_CONSENT Efallai gwelwch neges groeso yn ymddangos yn tynnu’ch sylw at ein polisi preifatrwydd a chwcis wrth ymweld â’n safle am y tro cyntaf. Gwnawn storio cwci fel bod eich cyfrifiadur yn gwybod eich bod wedi’i gweld ac yn gwybod i beidio â’i dangos eto. Gweler y wefan popeth am gwcis (yn agor mewn ffenest newydd) i ganfod sut i ddirymu cwcis.
Gwefan Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol has_js Yn gwirio a yw eich porwr gwe yn gydnaws â Javascript. Gweler y wefan popeth am gwcis (yn agor mewn ffenest newydd) i ganfod sut i ddirymu cwcis.
AddThis __atuvc Defnyddiwn AddThis i’ch helpu i rannu cynnwys ar rhai o’r tudalennau ar ein safle. Dim ond wrth i chi ei ddefnyddio i rannu drwy e-bost y bydd  AddThis yn casglu eich cyfeiriad e-bost, ond ni chaiff ei storio. Mae hefyd yn casglu gwybodaeth anhysbys, gan gynnwys y math o ddyfais a phorwr yr ydych yn ei ddefnyddio, y dyddiad a’r amser ag ymweloch â’r dudalen gwefan honno ac o ble y daethoch i’r safle. Mae polisi preifatrwydd AddThis (yn agor mewn ffenest newydd)

Ymwrthod AddThis (yn agor mewn ffenest newydd)

Google Analytics
 • _ga
 • _gat
 • _gid
 • _utma
 • _utmb
 • _utmc
 • _utmz
Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio’n safle. Defnyddiwn yr wybodaeth i grynhoi adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr i’r safle, o ble daeth yr ymwelwyr i’r safle a’r tudalennau yr ymwelont â nhw. Diogelwch a preifatrwydd data Google Analytics (yn agor mewn ffenest newydd)

Ychwanegiad porwr ymwrthod Google Analytics (yn agor mewn ffenest newydd)

Hotjar
 • _hjClosedSurveyInvites
 • _hjDonePollsHotjar
 • _hjMinimizedPolls
 • _hjDoneTestersWidgets
 • _hjMinimizedTestersWidgets
 • _hjIncludedInSample
Defnyddiwn Hotjar i gynnal polau ar y wefan ac i ganfod sut mae pobl yn defnyddio’r safle. Bydd y cwcis yn casglu gwybodaeth anhysbys, gan gynnwys ym mha wlad yr ydych ynddi, a’r math o ddyfais a phorwr yr ydych yn ei ddefnyddio.
Smart Survey
 • ASP.NET_SessionId
 • SX_X
Defnyddiwn Smart Survey i gasglu atebion i arolygon ac ymgynghoriadau.   Os byddwch yn cymryd rhan, gwnaiff Smart Survey safio cwcis ychwanegol i’ch cyfrifiadur i olrhain eich cynnydd drwyddo. Smart Survey: polisi preifatrwydd (yn agor mewn ffenest newydd)

Smart Survey: am y cwcis rydym yn eu defnyddio (yn agor mewn ffenest newydd)

YouTube
 • _use_hitbox
 •  VISITOR_INFO1_LIVE
Defnyddiwn YouTube i ddarparu fideos ar rai tudalennau’r safle.  Bydd YouTube yn gosod cwcis wrth i chi ymweld ag un o’r tudalennau hyn. Bydd y cwcis yn casglu gwybodaeth anhysbys, gan gynnwys ym mha wlad yr ydych ynddi a hyd yr amser y gwylioch y fideo.

YouTube: sut i glirio’ch celc a chwcis (yn agor mewn ffenest newydd)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 01/12/2021