Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.220

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Adolygu cyfreithiau a pholisïau i warchod hawliau dynol gweithwyr mudol domestig benywaidd, yn arbennig pan fydd eu teithebau yn glwm i’r cyflogwr, a’u bod yn ddioddefwyr masnachu mewn pobl a chamfanteisio.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Revise its regulation and administrative practices in order to protect the human rights of female domestic migrant workers, in particular when their work permits are linked to the employer and they have been victims of human trafficking and work exploitation (Honduras).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022