Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 17

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

“Dylai’r llywodraeth:

Sefydlu yn y gyfraith rôl a phwerau Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol (NPM) y Deyrnas Unedig a’i aelodau. Gwarantu bod yr NPM yn annibynnol o lywodraeth a bod ei ysgrifenyddiaeth a’i aelodau yn derbyn digon o gyllid i gyflawni eu rôl yn effeithiol. Sicrhau y gweithredir argymhellion yn NPM.”


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should clearly set out in legislation the mandate and powers of the NPM secretariat and its members and guarantee their operational independence, and ensure effective follow-up to and implementation of the NPM’s recommendations, in accordance with the guidelines on national preventive mechanisms of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (see CAT/OP/12/5, paras. 6-8)). The State party should also guarantee that the NPM’s secretariat and member bodies receive sufficient resources to discharge their prevention mandate independently and effectively.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

2 (prevention of torture)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019