Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 23

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Codi’r isafswm oed cyfrifoldeb troseddol. Addasu’r system cyfiawnder ieuenctid yn unol â’r cyngor a gyhoeddir gan y CU ar gyfiawnder ieuenctid, sy’n datgan y dylid defnyddio cyfyngiad mewn achosion eithriadol yn unig, ble wedi i bob dull rheoli arall gael ei ymgeisio a methu. Gwahardd carchariad unigol ar gyfer plant. Gwahardd cludo carcharorion mewn unrhyw fodd sy’n eu gwneud yn agored i risgiau o gam-drin, er enghraifft cludo plant a charcharorion sy’n oedolion yn yr un cerbyd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee reiterates its previous recommendation (CAT/C/GBR/CO/5, para. 27) that the State party raise the minimum age of criminal responsibility and ensure the full implementation of juvenile justice standards. In accordance with Rules 63-64 of the UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (General Assembly resolution 45/113), instruments of restraint and force should only be used in exceptional cases, where all other control methods have been exhausted and failed. In addition, the State party should prohibit any use of solitary confinement against juveniles. It should also prohibit the transport of prisoners in any way that subjects them to unnecessary physical risk of abuse in violation of the Convention.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

11 (review of detention procedures), 16 (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019