Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 24

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: sicrhau bod menywod, yn arbennig menywod mewn sefyllfaoedd bregus fel menywod anabl, menywod o leiafrifoedd ethnig, menywod sy’n ceisio lloches a ffoaduriaid a dioddefwyr trais neu fasnachu seiliedig ar rywedd, yn cael mynediad at gyfiawnder ac yn gallu datrys eu problemau cyfreithiol, yn cynnwys trwy sicrhau mynediad ar gymorth cyfreithiol. Dylai’r llywodraeth hefyd sicrhau bod gan fenywod fynediad at gymorth cyfreithiol yn y meysydd sy’n effeithio fwyaf arnynt, e.e. teulu, tai, mewnfudo a chyfraith budd-daliadau lles.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party ensure that women, in particular women in vulnerable situations, such as women with disabilities, “Black, Asian and Minority Ethnic” women, asylum-seeking and refugee women, and victims of gender-based violence and of trafficking, have effective access to justice and remedies with adequate legal support and representation, including by ensuring that the legal aid and representation is accessible and available, as well as the provision of procedural and age-appropriate accommodations. It also recommends that the State party take effective measures to ensure that women have access to legal aid in areas that affect them most, such as family, housing, immigration and welfare benefits law.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2016

Rhif erthygl y CU

15 (equality before the law)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019