Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 38

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gymryd camau penodol i gynyddu’r nifer o fenywod yn gyffredinol, a menywod o leiafrifoedd ethnig ac anabl yn benodol, yn y Senedd, y farnwriaeth a swyddi gwneud penderfyniadau yn y Gwasanaeth Tramor a llysgenadaethau. Yng Ngogledd Iwerddon, dylai weithredu’r cyfreithiau perthnasol sy’n galluogi defnyddio cwotâu rhywedd yn llawn.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party take specific targeted measures, including temporary special measures, to improve the representation of women, including “Black, Asian and Minority Ethnic” women and women with disabilities, in Parliament, the judiciary and decision-making positions in the Foreign Service and its diplomatic missions. It also calls upon the State party to take measures to address the low representation of women in political and public life in Northern Ireland, including by ensuring the implementation of Section 43A of the Sex Discrimination (Northern Ireland) Order 1976 enabling the use of gender quotas.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

4 (temporary special measures), 7 (political and public life)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019