Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 40

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth, yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan y CU ar fenywod mewn sefyllfaoedd gwrthdaro ac wedi gwrthdaro:

(a) Ddelio â rhwystrau i gyfranogiad menywod mewn prosesau meithrin heddwch, yn cynnwys aflonyddu gan grwpiau parafilwrol, fel y nodwyd yn ymchwiliad 2014 gan y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch;

(b) Warantu cyfranogiad menywod mewn mecanweithiau cyfiawnder trosiannol fel y sefydlwyd yn y drafft ar gyfer Bil Gogledd Iwerddon (Cytundeb Stormont House).


Argymhelliad gwreiddiol y CU

With reference to the Committee’s general recommendation No. 30 (2013) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations, the Committee recommends that the State party take concrete measures to ensure the effective participation of women in post-conflict reconstruction and peacebuilding processes in Northern Ireland, in line with Security Council resolution 1325 (2000), including by:

(a) Addressing the obstacles to their participation, including intimidation by paramilitary groups, as noted in the 2014 inquiry by the All-Party Parliamentary Group on Women, Peace and Security.

(b) Guaranteeing women’s participation in the context of the transitional justice mechanisms envisaged in the draft Northern Ireland (Stormont House Agreement) Bill.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

7 (political and public life), 8 (representation in government and at the international level)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022