Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 8

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Ymchwilio ar frys i ddigwyddiadau yn Ngogledd Iwerddon i erlyn cyflawnwyr troseddau hawliau dynol (yn benodol yr hawl i fywyd), ac i gynnig unioniad priodol i ddioddefwyr.

(b) Sefydlu Uned Ymchwiliadau Hanesyddol annibynnol cyn gynted â phosibl, a gwarantu cyllid digonol a mynediad i’r holl ddeunydd perthnasol.

(c) Darparu adnoddau digonol ar gyfer y Gangen Ymchwilio Etifeddol a Llys y Crwner i adolygu achosion etifeddol sy’n dal i sefyll.

(d) Ailystyried grymoedd eang Llywodraeth y Deyrnas Unedig dan y Ddeddf Ymchwiliadau 2005 i atal cyhoeddi adroddiadau ymchwiliadau.

(e) Ystyried lansio ymchwiliad swyddogol i lofruddiaeth Patrick Finucane.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should:

(a) Ensure, as a matter of particular urgency, that independent, impartial, prompt and effective investigations, including those proposed under the Stormont House Agreement, are conducted to ensure a full, transparent and credible account of the circumstances surrounding events in Northern Ireland with a view to identifying, prosecuting and punishing perpetrators of human rights violations, in particular the right to life, and providing appropriate remedies for victims.

(b) Ensure, given the passage of time, the establishment and full operation of the Historical Investigations Unit as soon as possible; guarantee its independence, by statute; secure adequate and sufficient funding to enable the effective investigation of all outstanding cases; and ensure its access to all documentation and material relevant to its investigations.

(c) Ensure that the Legacy Investigation Branch and the Coroner’s Court in Northern Ireland are adequately resourced and are well positioned to review outstanding legacy cases effectively.

(d) Reconsider its position on the broad mandate of the executive to suppress the publication of inquiry reports under the Inquiries Act 2005.

(e) Consider launching an official inquiry into the murder of Patrick Finucane.

Dyddiad archwiliad y CU

16/08/2015

Rhif erthygl y CU

2 (implementation at the national level), 6 (right to life)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019