Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 11

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Sefydlu cyrff statudol gydag awdurdod digonol ym mhob un o’r gweinyddiaethau datganoledig a thiriogaethau tramor i gydlynu gweithrediad y CRC.

(b) Ariannu a staffio’r cyrff hyn yn ddigonol.

(c) Cydlynu a gwerthuso gweithrediad y CRC ar draws y Deyrnas Unedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee reiterates its previous recommendation that the State party ensure effective coordination of the implementation of the Convention throughout the State party. To that end, the Committee recommends that the State party:

(a) In each of the devolved administrations, overseas territories and the Crown dependencies, establish an appropriate statutory body at a high interministerial level with a clear mandate and sufficient authority to coordinate all activities across relevant sectors related to the implementation of the Convention.

(b) Allocate sufficient human, technical and financial resources to the said coordinating bodies for their effective operation.

(c) Strengthen coordination and evaluation of the implementation of the Convention at the national level.

Dyddiad archwiliad y CU

24/05/2016

Rhif erthygl y CU

4 (protection of rights)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022