Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 14

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gogledd Iwerddon fabwysiadu fframwaith dangosydd hawliau plant a ddylai gwmpasu’r holl hawliau CRC (ac ystyried fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar ddangosyddion hawliau dynol).


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the Government of Northern Ireland expedite the finalization of a child rights indicator framework, covering all areas of the Convention and taking into account the conceptual and methodological framework set out in the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights publication entitled “Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation”.

Dyddiad archwiliad y CU

24/05/2016

Rhif erthygl y CU

4 (protection of rights)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022