Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 8

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Diweddaru a gweithredu strategaeth ledled y Deyrnas Unedig ‘Gweithio gyda’n gilydd, Cyflawni Mwy’ (2009) i gynnwys yr holl hawliau yn y CRC.

(b) Datblygu cynlluniau gweithredu i roi’r (‘Gweithio gyda’n gilydd, cyflawni mwy’ ) strategaeth ar waith yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

(d) Gweithredu’r ‘Rhaglen ar gyfer Plant a Phobl Ifanc’ (2015) yng Nghymru.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party:

(a) Revise the United Kingdom-wide strategy entitled Working Together, Achieving More (2009) to cover all areas of the Convention and ensure its full implementation;

(b) Adopt comprehensive action plans for the implementation of the above-mentioned strategy in England and Northern Ireland;

(c) In Scotland, ensure the full implementation of the action plan entitled Do the Right Thing (2009) and the National Action Plan for Human Rights (2013-2017);

(d) In Wales, ensure the full implementation of the Programme for Children and Young People (2015).

Dyddiad archwiliad y CU

24/05/2016

Rhif erthygl y CU

4 (protection of rights)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022