Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 75

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gweithredu’r argymhellion presennol a’u dosbarthu i aelodau’r Llywodraeth a Senedd, gweinidogion perthnasol, gweinyddiaethau datganoledig, tiriogaethau tramor, awdurdodau lleol ac eraill.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee requests the State party to implement the recommendations contained in the present concluding observations. It recommends that the State party transmit the concluding observations for consideration and action to members of the Government and Parliament, officials in relevant ministries, devolved administrations, Crown Dependencies, Overseas Territories, local authorities, organizations of persons with disabilities and members of relevant professional groups, such as education, medical and legal professionals, as well as to the media, using modern social communication strategies.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

4 (general obligations), 33 (national implementation and monitoring), 36 (consideration of reports)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 03/10/2017