Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 21

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Adolygu diwygiadau cymorth cyfreithiol i sicrhau bod gan bawb fynediad at gyfiawnder a, ble fo angen, gymorth cyfreithiol am ddim (yn arbennig pobl ddifreintiedig).

Peidio codi ffioedd mewn tribiwnlysoedd cyflogaeth.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party review the impact of the reforms to the legal aid system with a view to ensuring access to justice and the provision of free legal aid services, in particular for disadvantaged and marginalized individuals and groups. The Committee takes note of the information provided by the State party on the ongoing review of the employment tribunal fees and recommends the elimination of such fees.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

2 (implementation of the Convention)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019