Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 28

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau cyfartal dynion a menywod i hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee draws the attention of the State party to its general comment No. 16 (2005) on the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

2 (implementation of the Convention), 3 (equality between men and women)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019